Veri koruma beyanı


BÖLÜM 1 KIŞISEL VERILERIN TOPLANMASı ILE ILGILI BILGILER
(1) Web sitemizi kullanırken kişisel verilerin toplanması hakkında aşağıda bilgi vermekteyiz. Kişisel veriler, ad, adres, e-posta adresleri, kullanıcı davranışı gibi kişisel olarak sizinle ilgili tüm verilerdir.

(2) AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) Madde 4(7) uyarınca sorumlu olan kişi,

Castle Tech GmbH, Mariendorfer Barajı 1, 12099 Berlin, info@caronsale.de (ayrıca bizim künyebakınız).

Veri koruma görevlimiz veya memurlarımız size aşağıdaki gibi ulaşabilir:

PROLIANCE Ltd.
Leopoldstr. 21
80802 Münih
datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de
(3) Bizimle e-posta veya iletişim formu ile iletişim kurduğunuzda,
(varsa e-posta adresiniz). adınız ve telefon numaranız) sorularınızı yanıtlamak için bizim sayenizde saklanır. Depolama artık gerekli olmadıktan sonra bu bağlantıda oluşturulan verileri sileriz veya yasal saklama yükümlülükleri varsa işlemi kısıtlarız. Bunun yasal dayanağı, sorunuza cevap vermek için Madde 6 s. 1 lit. f GDPR anlamında ki meşru çıkarımızdır.

(4) Teklifimizin bireysel işlevleri için görevlendirilen hizmet sağlayıcılarını kullanmak istersek veya verilerinizi reklam amacıyla kullanmak istersek, sizi aşağıdaki ilgili süreçler hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirileriz. Ayrıca depolama süresinin belirtilen kriterlerinden de söz ediyoruz.


BÖLÜM 2 HaklarınıZ
(1) Kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
 • Bilgi edinme hakkı. Madde 15 GDPR kapsamında sizinle ilgili olarak işlenen kişisel veriler le ilgili talep üzerine istediğiniz zaman bizden bilgi alma hakkına sahipsiniz. Bunu yapmak için, yukarıda verilen adrese posta veya e-posta yoluyla bir başvuru gönderebilirsiniz.
 • Düzeltme hakkı. Bizden derhal düzeltme talep etme hakkına sahipsiniz.
  yanlış sayılsa bile, söz konusu kişisel veriler. Lütfen yukarıdaki iletişim adreslerine başvurun.
 • Silme hakkı. Madde 17 GDPR'de açıklanan koşullar altında sizinle ilgili kişisel verilerin silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu koşullar, özellikle, kişisel verilerin toplandığı veya başka bir şekilde işlendiği amaçlar için artık gerekli olmadığı bir silme hakkı ve yasadışı işlem durumlarında, bir muhalefetin varlığı veya Birlik yasası veya tabi olduğumuz Üye Devlet yasası uyarınca bir yükümlülüğün varlığı öngörülür. Yukarıdaki hakkınızı kullanmak için lütfen yukarıdaki iletişim adreslerine başvurun.
 • işlemeyi kısıtlama hakkı. Bizden
  Madde 18 GDPR uyarınca işleme. Bu hak, özellikle, kişisel verilerin doğruluğu kullanıcı ile bizim aramızda tartışılırsa, doğruluğun doğruluğunu nisbeten doğrulanması gereken süre boyunca ve kullanıcının mevcut silme hakkı durumunda silme işlemi nin sınırlı bir işlem gerektirdiği durumlarda vardır; ayrıca, verilerin artık bizim izlediğimiz amaçlar için gerekli olmaması durumunda, ancak kullanıcının yasal iddiaların iddiası, icrası veya savunması için buna ihtiyacı vardır ve kullanıcı ile aramızdaki çelişkinin başarılı bir şekilde uygulanması hala tartışmalıdır. Yukarıdaki hakkınızı kullanmak için lütfen yukarıdaki iletişim adreslerine başvurun.
 • Özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerden dolayı, Madde 6 (1) lit. e veya f GDPR, Madde 21 GDPR uyarınca, diğerlerinin yanı sıra, yer alan, sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkına sahipsiniz. İlgi alanlarınıza, hak ve özgürlüklerinizden ağır basan veya işleme nin yasal iddiaları ortaya koymaya, uygulamaya veya savunmaya hizmet eden yasal işleme için zorlayıcı meşru gerekçeler kanıtlayamadığımız sürece kişisel verilerinizi işlemeyi durduracağız.
 • veri taşınabilirlik hakkı. Madde 20 GDPR uyarınca yapılandırılmış, ortak, makine tarafından okunabilir bir biçimde bize sağladığınız sizinle ilgili kişisel verileri bizden alma hakkına sahipsiniz. Yukarıdaki hakkınızı kullanmak için lütfen yukarıdaki iletişim adreslerine başvurun.
 • Temyiz hakkı. Ayrıca, şikayet durumunda yetkili bir denetim merciine başvurma hakkına da sahiptirler. Tüm Avrupa veri koruma yetkililerinin bir listesini burada bulabilirsiniz:
  http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

BÖLÜM 3 WEB SITEMIZI ZIYARET EDERKEN KIŞISEL VERILERIN TOPLANMASı
(1) Web sitesini yalnızca bilgi formları olarak kullanırken, yani kayıt yaptırmazsanız veya
aksi takdirde bilgi aktarımı, biz sadece tarayıcınızın sunucuya iletir kişisel verileri toplamak. Web sitemizi görüntülemek isterseniz, size web sitemizi göstermek ve istikrar ve güvenliği sağlamak için teknik olarak gerekli olan aşağıdaki verileri toplarız (yasal dayanak Madde 6 s. 1. s. 1 lit. f GDPR'dir):
 • IP adresi
 • İsteğin tarih ve saati
 • Greenwich Ortalama Saati (GMT) saat dilimi farkı
 • İsteğin içeriği (somut sayfa)
 • Erişim Durumu/HTTP Durum Kodu
 • her durumda aktarılan veri miktarı
 • Tarayıcı
 • İşletim sistemi ve arayüzü
 • Tarayıcı yazılımının dili ve sürümü.

Bu veriler yalnızca teknik nedenlerle saklanır ve belirli bir kişiye herhangi bir zamanda atanmamıştır.

(2) Yukarıda belirtilen verilere ek olarak, web sitemizi kullandığınızda çerezler bilgisayarınızda saklanır. Tanımlama bilgileri, kullandığınız tarayıcıyla ilişkili olarak sabit diskinizde depolanan ve belirli bilgilerin çerezi ayarlayan yere aktığı küçük metin dosyalarıdır (burada bize göre). Çerezler programları çalıştıramaz veya bilgisayarınıza virüs aktaramaz. Onlar Internet sunmak daha kullanıcı dostu ve etkili genel yapmak için kullanılır.

(3) Çerezlerin kullanımı:

a) Bu web sitesi aşağıdaki çerez türlerini kullanır, kapsamı ve işleyişi aşağıda açıklanmıştır:
 • Geçici tanımlama bilgileri (örneğin ( b)
 • Kalıcı tanımlama bilgileri (c)

b) Tarayıcıyı kapattığınızda geçici tanımlama bilgileri otomatik olarak silinir. Bunlar şunlardır:
özellikle oturum çerezleri. Bunlar, oturum kimliği olarak adlandırılan ve
tarayıcınızdan ortak oturuma birden fazla istek. Bu, web sitemize döndüğünüzde bilgisayarınızın tanınmasını sağlar. Oturumu kapattığınızda veya tarayıcıyı kapattığınızda oturum çerezleri silinir.

c) Kalıcı tanımlama bilgileri önceden belirlenmiş bir süre den sonra otomatik olarak silinir ve bu da çereze bağlı olarak değişebilir. Tarayıcınızın güvenlik ayarlarındaki çerezleri istediğiniz zaman silebilirsiniz.

d) Tarayıcı ayarlarınızı isteklerinize göre yapılandırabilir ve örneğin üçüncü taraf çerezlerini veya tüm çerezleri kabul etmeyi reddedebilirsiniz. Bu durumda bu web sitesinin tüm özelliklerini kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın.

e) Bizimle bir hesabınız varsa, takip ziyaretleri için sizi tanımlamak için çerezleri kullanırız. Aksi takdirde, her ziyaret için yeniden oturum açmanız gerekir.

f) Kullanılan Flash çerezleri tarayıcınız tarafından değil, flash eklentiniz tarafından toplanır. Cihazınızda depolanan HTML5 depolama nesnelerini de kullanıyoruz. Bu nesneler gerekli verileri tarayıcınızdan bağımsız olarak saklar ve otomatik bir son kullanma tarihi yoktur. Flash tanımlama bilgilerini işlemek istemiyorsanız, Google Chrome için Adobe Flash Killer çerezi gibi bir eklenti yüklemeniz gerekir. Tarayıcınızda özel mod kullanarak HTML5 depolama nesnelerinin kullanımını engelleyebilirsiniz. Ayrıca çerezlerinizi ve tarama geçmişinizi el ile düzenli olarak silmenizi öneririz.

g) Bu çerezler sizi bir kişi olarak tanımlayamaz. Her halükarda, çerezlerin kullanımı, ihtiyaç temelli bir tasarıma olan meşru ilgimizin yanı sıra web sitemizin istatistiksel değerlendirmesi ve meşru çıkarlarınızın baskın olmaması temelinde haklıdır, Madde 6 sn. 1 lit. f GDPR.4 GOOGLE ANALYTICS KULLANIMI
(1) Bu web sitesi, Google Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanır. Google Analytics, bilgisayarınızda depolanan ve web sitesini kullanımınızın analizini sağlayan metin dosyaları olan sözde "çerezleri" kullanır. Bu web sitesini kullanımınız hakkında çerez tarafından oluşturulan bilgiler genellikle ABD'de bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Ancak, ip aonymizasyonu bu web sitesinde etkinleştirilirse, IP adresiniz Google tarafından Avrupa Birliği Üye Devletleri içinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması'nın diğer sözleşme ülkeleri içinde kesilir. Yalnızca istisnai durumlarda, ip adresinin tamamı ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada kesilir. Bu web sitesinin operatörü adına, Google bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi aktivitesi ile ilgili raporları derlemek ve web sitesi operatörüne web sitesi aktivitesi ve internet kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamak amacıyla kullanacaktır.

(2) Google Analytics kapsamında tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi, Google'dan gelen diğer verilerle birleştirilmez.

(3) Tarayıcı yazılımınızı buna göre ayarlayarak çerezlerin depolanmasını engelleyebilirsiniz; ancak, bu durumda bu web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz. Ayrıca çerez tarafından oluşturulan ve web sitesini (IP adresiniz dahil) Google'a kullanmanızla ilgili verilerin toplanmasını ve aşağıdaki bağlantıdan kullanılabilen tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek bu verilerin Google tarafından işlenmesini de engelleyebilirsiniz:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Bu web sitesi, "_anonymizeIp()" uzantısı ile Google Analytics'i kullanır. Sonuç olarak,
IP adresleri kesilmiş bir şekilde işlenir, böylece kişisel bir uygunluk hariç tutulabilir. Hakkınızda toplanan veriler kişisel bir referansa tabi olduğu sürece, bu işlem hemen hariç tutulur ve kişisel veriler derhal silinir.

(5) Web sitemizin kullanımını analiz etmek ve düzenli olarak geliştirmek için Google Analytics'i kullanırız. Elde edilen istatistikler sayesinde, teklifimizi geliştirebilir ve kullanıcı olarak sizin için daha ilginç hale getirebiliriz. Kişisel verilerin ABD'ye aktarıldığı istisnai durumlarda Google, https://www.privacyshield.gov AB-ABD Gizlilik Kalkanı'na göndermiştir.

(6) Verileriniz 14 ay süreyle Google Analytics'te kalır. Bu sürenin sonunda, veriler silinir ve yalnızca toplanan istatistikler tutulur.
Google'ın bilgilerinizi nasıl kullandığı hakkında daha fazla bilgi için Google'ın gizlilik politikasına bakın: https://www.google.com/policies/privacy/.

(7) Google Analytics'in kullanımı, ihtiyaç temelli bir tasarıma olan meşru ilgimize, istatistiksel değerlendirmeye ve web sitemizin etkin tanıtımına ve meşru ilgi alanlarınızın baskın olmamasına dayanmaktadır, Madde 6 s. 1 lit. f GDPR.SİTEMİmİzİ ARAÇ BAYİsİ OLARAK 5 KULLANIM
(1) Kayıt için çifte tercih prosedürünü kullanırız. Kaydınız
yalnızca daha önce başvurunuzu bir
bulunan bağlantıya tıklayarak onay e-postasını onaylamıştır. Onayınız 24 saat içinde yapılmazsa, kaydınız veritabanımızdan otomatik olarak silinir.

(2) Portalımızı kullanırsanız, sözleşmenin gerçeklemesi için gerekli verilerinizi
Erişiminizi kalıcı olarak silene kadar ödeme yöntemi. Ayrıca, portalı önceden silerseniz, portalı kullandığınız süre boyunca sağladığınız gönüllü verileri de polarız. Yasal dayanağı Madde 6 sn. 1 s. 1 lit. f GDPR' dir.

(3) Portalı kullanırsanız, verileriniz sözleşme performansına uygun olarak portalın diğer katılımcılarının kullanımına sunulabilir. Kayıt dışı üyeler sizin hakkımızda bilgi almazlar. E-posta adresiniz, paylaşıp paylaşmadığınıza bakılmaksızın tüm kayıtlı üyeler tarafından görülebilir. Diğer taraftan, tüm profiliniz, açık artırmada en yüksek teklifi veren olduğunuz bayi için paylaştığınız verilerle görünür.

(4) Üçüncü şahısların kişisel verilerinize, özellikle de finansal verilerinize yetkisiz erişimini önlemek için,
bağlantı TLS teknolojisi kullanılarak şifrelenir.6 YOUTUBE VIDEOLARıNıN ENTEGRASYONU
(1) YouTube videolarını, http://www.YouTube.com depolanan ve doğrudan web sitemizden oynatabilen çevrimiçi teklifimize entegre ettik. Bunların hepsi "gelişmiş gizlilik moduna" dahildir, yani videoları oynatmazsanız kullanıcı olarak sizinle ilgili hiçbir veri YouTube'a aktarılmaz. Yalnızca videoları oynatırken paragraf 2'de atıfta bulunulan veriler aktarılır. Bu veri aktarımı üzerinde hiçbir etkimiz yok. Bu bize web sitemizde doğrudan uygun videoları görüntülemek ve böylece web sitemizin daha rahat bir kullanım sağlar sağlar.

(2) YouTube, web sitesini ziyaret ederek, ilgili web sitesini ziyaret ederek,
web sitemizin alt sayfası. Ayrıca, bu bildirimin Bölüm 3'te belirtilen veriler iletilir. Bu işlem, YouTube'un oturum açtığınız bir kullanıcı hesabı sağlayıp sağlamadığına veya kullanıcı hesabı nın olup olmadığına bakılmaksızın yapılır. YouTube tarafından koleksiyon, YouTube ile olan sözleşme ilişkinizin (Madde 6 s. 1 lit. b GDPR) yerine getirmek için veya YouTube'un meşru çıkarları temelinde (Madde 6 s. 1 lit. f GDPR) sizin rızanıza (Madde 6 sn. 1 lit. bir GDPR) dayanmaktadır.

(3) Veri Toplama nın amacı ve kapsamı ve YouTube tarafından işlenmesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen veri koruma belgelerinize bakın. Ayrıca haklarınız ve olası itirazlarınız hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Google ayrıca kişisel verilerinizi ABD'de de işler ve https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework AB-ABD Gizlilik Kalkanı'na göndermiştir.BÖLÜM 7 GOOGLE HARITALAR ENTEGRASYONU

(1) Bu web sitesinde Google Haritalar teklifini kullanıyoruz. Bu, etkileşimli haritaları doğrudan web sitemizde görüntülememize ve harita işlevini rahatça kullanmanıza olanak tanır.

(2) Google, web sitesini ziyaret ederek, web sitemizin ilgili alt sayfasına erişmiş olduğunuz bilgileri alır. Ayrıca, bu bildirimin Bölüm 3'te belirtilen veriler iletilir. Bu işlem, Google'ın oturum açtığınız bir kullanıcı hesabı sağlayıp sağlamadığına veya kullanıcı hesabı nın olup olmadığına bakılmaksızın yapılır. Google'ın koleksiyonu, Google ile olan sözleşme ilişkinizin (Madde 6 s. 1 lit. b GDPR) yerine getirmek için veya Google'ın meşru çıkarlarına dayanarak (Madde 6 s. 1 lit. f GDPR) sizin rızanıza (Madde 6 sn. 1 lit. bir GDPR) dayanmaktadır.

(3) Google'ın veri toplama ve işleme amacı ve kapsamı hakkında daha fazla bilgi için lütfen veri koruma belgelerinize bakın. Ayrıca haklarınız ve olası itirazlarınız hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Google ayrıca kişisel verilerinizi ABD'de de işler ve https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework AB-ABD Gizlilik Kalkanı'na göndermiştir.8 GOOGLE ADWORDS DÖNÜŞÜMÜ KULLANıMı

(1) Wir nutzen das Angebot von Google Adwords, um mit Hilfe von Werbemitteln (sogenannten Google Adwords) auf externen Webseiten auf unsere attraktiven Angebote aufmerksam zu machen. Wir können in Relation zu den Daten der Werbekampagnen ermitteln, wie erfolgreich die einzelnen Werbemaßnahmen sind. Wir verfolgen damit das Interesse, Ihnen Werbung anzuzeigen, die für Sie von Interesse sein kann, unsere Website für Sie interessanter zu gestalten und eine faire Berechnung von Werbekosten zu erreichen.

(2) Diese Werbemittel werden durch Google über sogenannte „Ad Server“ ausgeliefert. Dazu nutzen wir Ad Server Cookies, durch die bestimmte Parameter zur Erfolgsmessung, wie Einblendung der Anzeigen oder Klicks durch die Nutzer, gemessen werden können. Sofern Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Website gelangen, wird von Google Adwords ein Cookie in ihrem PC gespeichert. Diese Cookies verlieren in der Regel nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und sollen nicht dazu dienen, Sie persönlich zu identifizieren. Zu diesem Cookie werden in der Regel als Analyse-Werte die Unique Cookie-ID, Anzahl Ad Impressions pro Platzierung (Frequency), letzte Impression (relevant für Post-View-Conversions) sowie Opt-out-Informationen (Markierung, dass der Nutzer nicht mehr angesprochen werden möchte) gespeichert.

(3) Diese Cookies ermöglichen Google, Ihren Internetbrowser wiederzuerkennen. Sofern ein Nutzer bestimmte Seiten der Webseite eines Adwords-Kunden besucht und das auf seinem Computer gespeicherte Cookie noch nicht abgelaufen ist, können Google und der Kunde erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jedem Adwords-Kunden wird ein anderes Cookie zugeordnet. Cookies können somit nicht über die Webseiten von Adwords-Kunden nachverfolgt werden. Wir selbst erheben und verarbeiten in den genannten Werbemaßnahmen keine personenbezogenen Daten. Wir erhalten von Google lediglich statistische Auswertungen zur Verfügung gestellt. Anhand dieser Auswertungen können wir erkennen, welche der eingesetzten Werbemaßnahmen besonders effektiv sind. Weitergehende Daten aus dem Einsatz der Werbemittel erhalten wir nicht, insbesondere können wir die Nutzer nicht anhand dieser Informationen identifizieren.

(4) Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser automatisch eine direkte Verbindung mit dem Server von Google auf. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang und die weitere Verwendung der Daten, die durch den Einsatz dieses Tools durch Google erhoben werden und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand: Durch die Einbindung von AdWords Conversion erhält Google die Information, dass Sie den entsprechenden Teil unseres Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige von uns angeklickt haben. Sofern Sie bei einem Dienst von Google registriert sind, kann Google den Besuch Ihrem Account zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Google registriert sind bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass der Anbieter Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert.

(5) Sie können die Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren auf verschiedene Weise verhindern: a) durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software, insbesondere führt die Unterdrückung von Drittcookies dazu, dass Sie keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten; b) durch Deaktivierung der Cookies für Conversion-Tracking, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain „www.googleadservices.com“ blockiert werden, https://www.google.de/settings/ads, wobei diese Einstellung gelöscht werden, wenn Sie Ihre Cookies löschen; c) durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen der Anbieter, die Teil der Selbstregulierungs-Kampagne „About Ads“ sind, über den Link http://www.aboutads.info/choices, wobei diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen; d) durch dauerhafte Deaktivierung in Ihren Browsern Firefox, Internetex-plorer oder Google Chrome unter dem Link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Angebots vollumfänglich nutzen können.

(6) Weitere Informationen zum Datenschutz bei Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA finden Sie hier: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy und
https://services.google.com/sitestats/de.html. Alternativ können Sie die Webseite der Network Advertising Initiative (NAI) unter http://www.networkadvertising.org besuchen. Google hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Sie können der Verwendung Ihrer pseudonymen Daten durch Installation eines Browser Add-ons jederzeit widersprechen. Dieses können Sie hier runterladen: https://www.google.com/settings/u/0/ads/plugin?hl=de.BÖLÜM 9 OTOMATİk KİşİSEL KARARLAR VEYA PROFILEIN ÖNLEMLERİ

Otomatik işleme süreçlerini bir karar vermek için kullanmayız veya
Profil oluşturma.Bölüm 10 VERİlerİn AÇIKLANMASI

Prensip olarak, kişisel verileriniz yalnızca aşağıdaki durumlarda önceden açık izniniz olmadan iletilir:
Hizmetlerimizin herhangi bir yasadışı kullanımını açıklığa kavuşturmak veya
kişisel veriler kolluk kuvvetlerine ve varsa yaralı üçüncü şahıslara iletilir. Ancak, bu sadece yasadışı veya kötü niyetli davranış somut kanıt varsa olur. Bu, kullanım koşullarını veya diğer anlaşmaları uygulamak amacıyla gerçekleşiyorsa, ifşaat da gerçekleşebilir. Ayrıca yasal olarak talep üzerine bazı kamu makamlarına bilgi vermekle yükümlüyüz. Bunlar kolluk kuvvetleri, para cezaları ve vergi daireleri kovuşturma yetkilileri vardır.
Bu verilerin açıklanması, suistimalle mücadele, suç kovuşturması ve iddiaları güvence altına alma, öne etme ve uygulama ve kişisel verilerinizin korunmasındaki hak ve menfaatlerinizin baskın olmadığı, Madde 6 s. 1 lit. f GDPR veya Madde 6 s. 1 lit. c GDPR uyarınca yasal bir yükümlülük nedeniyle meşru çıkarlarımız temelinde gerçekleşir.

Ayrıca Amazon Web Services (Hosting) ve Heroku'nun yanı sıra AirCall ve harici çağrı merkezi hizmetlerini işlemci olarak da kullanıyoruz.BÖLÜM 11 DEPOLAMA SÜRESİ

Yukarıdaki paragraflara uygun olarak topladığımız veya kullandığımız amaçlar için gerekli olmadığı anda kişisel verilerinizi siler veya anonim hale erdirileriz. Kural olarak, kişisel verilerinizi kullanıcı veya sözleşme ilişkisi süresince web sitesi üzerinden ve 14 günlük bir süre boyunca
Bu verilerin yasal nedenlerle veya cezai kovuşturma için veya yasal taleplerin güvence altına alınması, ileri sürülmesi veya uygulanması için gerekli olmadığı sürece yedek kopyaları saklayın. Verilerin yasal nedenlerle sakedilmesi gerekiyorsa, bu veriler engellenir. Veriler artık daha fazla kullanım için kullanılamaz.BÖLÜM 12 UYGULAMALARI

Toplanan Veriler: Başvuru formu aracılığıyla bize başvurduğunuzda iletişim bilgileriniz, adınız ve başvuru belgeleriniz gibi sağladığınız verileri toplar ve işleriz. Bize gönderdiğiniz tüm veriler tarayıcınız ve sunucumuz arasında şifreli olarak iletilir.

Veri işlemenin amaçları: Veri işlemenin amacı, başvurunuzu bize aktarmak ve böylece bir başvuru süreci sağlamaktır. İstisnai durumlarda, veriler sizin tarafınızdan yasal iddialara karşı savunmak için kullanılacaktır.

Yasal dayanak: Başvurunuz temelinde gerçekleştirilen sözleşme öncesi ve sözleşmeöncesi önlemlerin uygulanması için verilerinizi (Madde 6 s. 1 lit. b GDPR) ve gerekirse yasal taleplere karşı savunmak için meşru çıkarlar dışında işliyoruz (Madde 6 s. 1 lit. f GDPR)

Depolama süresi: Verilerinizi, belirli bir işleme, garanti verme veya yasal saklama sürelerini karşılamak amacıyla ihtiyacımız olduğu sürece saklarız.

Üçüncü taraflara açıklama: Bkz. Bölüm 10